image description

משפחת אוחנה

מחלת הגושה הינה מחלה גנטית, הנפוצה בקרב יהודים ממוצא אשכנזי אבל לא רק בהם. 
תסמיני המחלה האופייניים הם: ירידה ברמת טסיות הדם, אנמיה, הגדלה של הטחול ו/או הכבד, עייפות מוגברת ועיכוב גדילה בילדים. 
אנו מזמינים אתכם לצפות במשפחת אוחנה שבחרו לחלוק אתנו את מסעם המיוחד.