image description

מיצוי זכויות לחולי גושה

ידע הוא כוח – ידע הוא נכס!

מרגע האבחון של מחלה מתחיל מסע ארוך, הכולל בין היתר התמודדות עם ממשקים מרובים ושחקנים שונים במערכת לצורך מיפוי ומיצוי זכויות וקבלת השירותים וההטבות המגיעות בגינן.

ניהול כל ההיבטים הבירוקרטיים הנלווים לאתגר הרפואי עשוי לגרום לתחושת בלבול, עומס, חוסר התמצאות ולהגיע אפילו עד חוסר שליטה ופגיעה בתהליך ההחלמה והריפוי. הזכות לדעת ולקבל מידע, היא תנאי בסיסי למימוש זכויותיו של האדם בכל תחומי החיים, אולם בפועל, המציאות העכשווית מראה כי לציבור במדינת ישראל אין מספיק מודעות לאפשרויות הגישה למידע שאמור להיות שלו, לרבות זכויותיו המעוגנות בחוק.

בשל החשיבות הגדולה להבנת ומיצוי הזכויות הרפואיות בחרנו בחוברת זו לרכז בעבורכם את זכויותיכם מול הגורמים השונים, ביניהם המוסד לביטוח לאומי, קופות החולים, משרדי ממשלה, גופים ציבוריים, עמותות ועוד, כל זאת על בסיס חוקים, תקנות, נהלים, חוזרים והנחיות. מימוש הזכויות הכלכליות והחברתיות המגיעות לכם יסייע בהתמודדות עם המחלה והטיפולים וצפוי להקל על ההיבטים השונים במצבכם ובמצבם של בני משפחותיכם.

הזכויות מתבטאות באופנים שונים, ביניהם הטבות כספיות ו/או קבלת שירותים. יש להדגיש כי זכויות אלה אינן אוטומטיות והן משתנות מאדם לאדם. המידע מעודכן לזמן כתיבתו, ובמידה ויש פער בין המידע המופיע בחוברת לזה שבאתרי הגופים השונים – מה שקובע הוא הנכתב באתרי הגופים עצמם. 

אנו בחברת טקדה ישראל מבינים את ההשפעה הגדולה שיש לרווחתו של אדם על מצבו הבריאותי, לכן חשוב לנו להפיץ את הידע הנוגע לזכויותיהם של חולי גושה ולהשקיע מאמצים בהגברת המודעות לזכויות אלו על ידי כתיבת חוברת זו, כך שהידע יועבר אליכם בצורה ברורה ונגישה. ידע הוא כוח. הוא מפתח לחיים בריאים ושוויוניים והוא סגולה לבריאות.

שלכם, טקדה ישראל

להורדת החוברת יש ללחוץ על התמונה